Aldo de Jong, architect

 

Jarenlang heeft Aldo de Jong bij verschillende architectenbureaus aan grote en kleine bouwprojecten gewerkt. Veelal woningbouw. Hij werkte aan het ontwerp en coördineerde het ontwerpproces. Ook bewaakte hij het ontwerp tijdens de uitvoering. Kwaliteit staat bij hem voorop. Dat wil zeggen dat het gebouw zowel esthetisch als technisch goed moet zijn.

Bij de partijen die in het ontwerpproces een rol spelen, staat Aldo bekend als een vriendelijk maar daadkrachtig en nauwkeurig iemand die niet snel opgeeft en die overzicht houdt. Eigenschappen die in dit vak maar al te goed van pas komen.

Op deze website treft u projecten aan die Aldo de Jong bij die verschillende bureaus gerealiseerd heeft. Heeft was als projectarchitect en/of als projectleider verantwoordelijk voor de uitwerking van de eerste schets tot aan de oplevering.

Omdat kennis en het realiseren van kwalitatief goede gebouwen altijd een belangrijke basis is geweest in de projecten waar Aldo de Jong aan werkte, is hij vanaf 2010 als kennisadviseur / kennismanager aan de slag gegaan bij kennisinstelling SBR, later SBRCURnet. Daar was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kennisproducten voor bouw en architectuur op de vakgebieden bouwregelgeving, brandveiligheid, bouwtechniek en kwaliteitsborging. Vanaf september 2017 heeft Aldo de Jong deze werkzaamheden als zelfstandige voortgezet en adviseert en traint hij bouwkundigen bij architectenbureaus en bouwbedrijven via zijn eigen bedrijf Goed Gebouw.

 

  MASSA bureau voor architectuur
  de Zwarte Hond
  MASSA bureau voor architectuur
  EGM architecten